2464-1.png

شرکت ایران فر

یکی از مهم ترین موضوعات در انتخاب و خرید یک محصول سنجش میزان کیفیت و ماندگاری آن محصول

می باشد، دستگاه های تولیدی شرکت ایران فر از مواد اولیه درجه و دارای کیفیت بالایی هستند که در

قسمت های مختلف توانسته اند تا نظر شرکت های بازرسی کیفیت و استاندارد را جلب کنند و نماد

استاندارد های لازم را کسب نمایند. محصولات شرکت ایران فر به دلیل کیفیت بالا به نقات مختلف دنیا

نیز صادر می شود که از جمله عراق و افغانستان کشور های خریدار و مشتری شرکت ایران فر می باشند.

دستگاه های دوار پخت نان

دستگاه های تونلی پخت نان

دستگاه قنادی گردان

میکسر و خمیر گیر

فهرست
تماس با مشاوران