شرکت سازنده خمیرگیر اسپیرال ۱۲۰ لیتری قنادی

دستگاه خمیرگیر اسپیرال ۱۲۰ لیتری یک دستگاه کاربردی و ارزشمند است که از آن در شرکت های تولید کننده نان استفاده می شود. تولید این دستگاه در کشور در سال های اخیر ت

تماس با مشاوران