فروشنده دستگاه خمیرگیر اسپیرال ۱۵ لیتری کارکرده

فروشنده دستگاه خمیرگیر اسپیرال ۱۵ لیتری کار کرده توانسته سود خوبی را بدست آورد. دستگاه خمیر گیر همان طور که از نامش پیداست برای به بار آوردن و هم زدن خمیر استفا

تماس با مشاوران