قیمت عمده خمیرگیر ۱۲۰ کیلویی استیل اصفهان

خمیرگیر ۱۲۰ کیلویی استیل در قنادی ها و نانوایی ها مورد استفاده قرار می گیرد. از خمیرگیر برای اینکه خمیر مورد نیاز پخت و تولید انواع شیرینی جات، انواع نان و کیک و غیره را تهیه کننده کمک می گیرند. خمیرگیر هم اکنون در اندازه های مختلف در مکان ها و صنایع مورد نیاز کاربرد…

تماس با مشاوران