سازنده فر دوار پخت نان لواش نرم ۲  متری

فر پخت نان دوار ۲ متری یکی از انواع جدید فرهای موجود در بازار می باشد.بزرگترین سازنده این فرها که کشور ایران می باشد، سعی کرده است که از بهترین بدنه برای این فر

تماس با مشاوران