فروش سه کاره شاطریار اتوماتیک پخت نان لواش و تافتون

با پیشرفته شدن صنعت پخت نان دستگاه های جدیدی نیز برای راحتی و همچنین پایین آمدن نیروی انسانی به دستگاههای پخت نان اضافه شد. یکی از این دستگاه ها به اسم سه کاره شاطریار است این دستگاه کمک می‌کند تا پهن کردن و برش زدن خمیر به راحتی انجام بگیرد . تجهیزات زیادی هم اکنون…

تماس با مشاوران