فروش فر دوار ۱٫۵  متری پخت نان حجیم

فرها در انواع مختلفی توسط شرکت تولید می گردند. یک نوع از این دستگاه ها به صورت دوار تهیه می شوند که مخصوص پخت نان های حجیم می باشند. فروش فر دوار ۱٫۵ متری پخت ن

ادامه مطلب