قیمت انواع فرقنادی شیرینی پزی صنعتی

قیمت فرقنادی شیرینی پزی صنعتی در ابعاد و نوع های مختلف به بازار رسید. دستگاه های قنادی به دو دسته صنعتی و نیمه صنعتی تقسیم بندی می شوند . که دستگاه زیر یک نوع دستگاه صنعتی است .     انواع دستگاه های صنعتی قنادی   فر قنادی ۴ دیس فرقنادی۶ دیس فرقنادی۸ دیس فرقنادی۱۲…

تماس با مشاوران