قیمت فر صنعتی نان فانتزی ۸ دیس در تهران

از فر صنعتی نان فانتزی برای پخت نان های صنعتی استفاده می شود. یکی از اندازه های این دستگاه می توان به ۸ دیس آن اشاره کرد با توجه به نیازهای امروز و افزایش استفاده از نان های صنعتی دستگاه ها و فر های زیادی تولید شده است که در پخت نان های فانتزی کمک…

تماس با مشاوران